ΝΕΟ (ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ)
ΘΕΜΑ: «Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη μετάδοση ασθενειών από κουνούπια και σκνίπες»