Κόκκοι της άμμου σε μεγέθυνση x250

Κοιτάζοντας την άμμο σε μεγέθυνση x250, μπορείτε 
να ξεχωρίσετε πέρα από τους απλούς κόκκους της, 
που είναι μικρά ακαθόριστα τεμάχη πετρωμάτων και 
άλλα πιο καθορισμένα σχήματα. Αυτά δεν είναι άλλα 
από τα απολιθώματα μικροοργανισμών της θάλασσας 
ή ποταμών / λιμνών, μιας και η άμμος δεν είναι 
αποκλειστικά θαλάσσια υπόθεση…
ΠΗΓΗ: εδώ, εδώ