ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΣΚΑΘΑΡΙΑ 

Κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα θα δείτε μία προσομοίωση της δράσης της φυσικής επιιλογής.
Ποια σκαθάρια επιβιώνουν;