Βιομηχανισμός μελανισμός

DR KETTLEWELL TESTS NATURAL SELECTION

Κάνοντας κλικ παρακάτω και θα δείτε μία καλή παρουσίαση του βιομηχανισμού μελανισμού.

(Παράδειγμα δράσης της φυσικής επιλογής στο είδος Biston Betularia)