ΠΑΡΑΜΗΚΙΟ - PARAMECIUM
Μονοκύτταρο βλέφαριδωτό πρωτόζωο μήκους 50-350 μm.
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα και δείτε πως κινείται: