ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 

 Συμπληρώστε τον πίνακα με τα πιο βασικά στοιχεία των βιομορίων κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.