ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
(ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 
ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα 
Αν δεν καταλαβαίνετe Αγγλικά ζητήστε μετάφραση από την καθηγήτρια σας!! :) 
πηγή: http://highered.mheducation.com/