ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ 
PCR
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
Κάντε κλικ στην εικόνα

Πηγή: http://highered.mheducation.com/