ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Kοιτάξτε την διαφάνεια 2 από το παραπάνω ppt και παρακολουθήστε το video που δείχνει την σπερματογένεση