ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ευχαριστούμε θερμά τον Κ. Κωνσταντίνο  Στάμουγεωπόνο και ειδικό στην πιστοποίηση των οικολογικών και βιολογικών προϊόντων, για την ενημέρωση που πραγματοποίησε σήμερα στους μαθητές της Α΄Λυκείου. και την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε.