ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Δείτε το παρακάτω video, μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 12.