ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο