ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
ANΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ- ΠΟΛΛΑΠΛΗ  ΚΥΗΣΗ - 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ