Σπόγγοι : Φυτά ή ζώα; 
Επιμέλεια: Νεκτάριος Συρίγος