Χρωμοσωμικές ανωμαλίες - QUIZ

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες - QUIZ
Κεφαλαίο 6ο 
Βρες αν το ζυγωτό είναι φυσιολογικό ή ανευπλοειδικό. 
Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα 

πηγή: http://learn.genetics.utah.edu/