Μίτωση

Παρακολουθήστε όλα τα στάδια της μίτωσης
Κάντε κλικ παρακάτω για να δείτε διάφορα animations: 

πηγές: 
http://www.sumanasinc.com/
http://www.argosymedical.com/
http://www.hybridmedicalanimation.com/