ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ