ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΟΣ - ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ

BIOΛΟΓΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Δείτε animations για την ανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου, τις νευρικές συνάψεις 
Αnimation - 1) Kάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα 
Action Potential animation link
Αnimation - 2) Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα

Αnimations & tutorials "INNERBODY "