ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ "ΗΟΤ POTATOES" ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Η δημοσίευση αυτή ξεκινάει δοκιμαστικά για τους μαθητές της Α΄Λυκείου και περιλαμβάνει διαδικτυακές  ασκήσεις εμπέδωσης κλειστού τύπου για το μάθημα της Βιολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Κεντρικό νευρικό σύστημα 
Συνάψεις νευρικών κυττάρων 
Δομή νευρικών κυττάρων
Κύτταρα και Ιστοί