Υδρολογικός κύκλος - animations

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα και δείτε σε animation που βρίσκεται το νερό, ποιες οι εναλλακτικές μορφές του και πως κινείται στα οικοσυστήματα.
Για τους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου και Γ΄Λυκείου 
 
πηγή: http://earthguide.ucsd.edu/