Οι μαθητές Γυμνασίου φτιάχνουν τις δικές τους μικροβιακές καλλιέργειες

Δείτε τις φωτογραφίες και διαβάστε περισσότερα: εδώ