Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) διοργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου για τους/τις εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -ειδικότητας ΠΕ04- των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα :
«Η πειραματική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών στην Ελλάδα: τα ΕΚΦΕ στο προσκήνιο».
     Στόχοι της ημερίδας είναι (α) η περαιτέρω προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (β) η ανάδειξη της αναγκαιότητας ουσιαστικής ενασχόλησης των μαθητών/τριών με την επιστημονική μεθοδολογία και (γ) η ανάδειξη του καινοτόμου ρόλου των ΕΚΦΕ στις σχετικές διαδικασίες.
 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, από 9:30 έως 15:30.
Στο  πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνεται και  Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα :
«Η εμπειρία από την ένταξη του πειράματος στη διδασκαλία στη Δ.Ε. και ο ρόλος των ΕΚΦΕ. Προτάσεις για αναβάθμιση της πειραματικής πρακτικής»
Περισσότερα: εδώ