8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ BΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
«Βιοεπιστήμες: μοχλός ανάπτυξης της κοινωνίας»
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών,  18-20 Οκτωβρίου 2012
Θεματικές ενότητες
  • Δημόσια Υγεία
  • Βιομηχανία
  • Εκπαίδευση
  • Βιοποικιλότητα
Σεμινάρια
  • Πλατφόρμες Τηλε-εκπαίδευσης
  • Διαπίστευση εργαστηρίων
Δορυφορικό Συμπόσιο 7th Golden Helix Pharmacogenomics Day :
“Φαρμακογονιδιωματική και εξατομικευμένη θεραπεία”