Διερευνητική εργασία - PROJECT

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
Kατανομή ομάδων για το project της Α΄Λυκείου "Βλαβερές έξεις": εδώ 
Διάγραμμα διερευνητικής εργασίας Α΄Λυκείου με θέμα "Βλαβερές έξεις" : εδώ 
Πηγές - Βιβλιογραφία project Α΄Λυκείου "Βλαβερές έξεις": εδώ 
Aνάθεση εργασιών ανά ομάδες project Α΄Λυκείου  "Bλαβερές έξεις": εδώ 
 Ερωτηματολόγιο για καπνιστές project Α΄Λυκείου "Βλαβερές έξεις": εδώ 
 Διαδικτυακή ψηφοφορία για το project της Α΄Λυκείου "Βλαβερές έξεις": εδώ

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
Πηγές - Βιβλιογραφία project B΄Λυκείου "Oι νότες της ζωής μας": εδώ 
Διάγραμμα διερευνητικής εργασίας Β΄Λυκείου με θέμα "Οι νότες της ζωής μας" : εδώ 
Kατανομή ομάδων για το project της Β΄Λυκείου: εδώ
Aνάθεση εργασιών ανά ομάδες project Β΄Λυκείου  "Οι νότες της ζωής μας": εδώ 
Μεθοδολογία project Β΄Λυκείου "Οι νότες της ζωής μας": εδώ 
Χρονοδιάγραμμα  project Β΄Λυκείου "Οι νότες της ζωής μας": εδώ 
(Η ανανέωση των παραπάνω αρχείων θα γίνεται καθημερινά από τους υπεύθυνους καθηγητές)