Άσκηση με περιοριστική ενδονουκλεάση και γενεαλογικό δένδρο

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ θετικής κατεύθυνσης 
Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα