9ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2013

SimaPDB01web
Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στον ΠΔΒ 2013 είναι οι παρακάτω:
Β΄Λυκείου
Ορσαλία Σκαραμαγκά
Γιάννης Σκυβαλάκης
Ελισάβετ Μιχαήλου
Ντούμη - Σιγάλας Δαμιανός
Γ΄Λυκείου:
Εριφίλη Νίκα
Εργίνα Συρίγου
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό εδώ