Οι δρόμοι του νερού

Η λίμνη της Καστοριάς 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με υλικό για τους υγρότοπους, το νερό, τις ιδιότητες του, την ανακύκλωση του, λεξιλόγιο όρων, πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα, τα ερπετά και εργαστηρακό οδηγό.
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα 
Οι δρόμοι του νερού - Η λίμνη της Καστοριάς
Πηγή: ΚΠΕ Καστοριάς