Γνωριμία με τα βασικά θρεπτικά συστατικά - Ε.Φ.Ε.Τ.

Για τους μαθητές της Α΄Γυμνασίου
Κεφάλαιο 2
Πρόσληψη ουσιών και πέψη 

Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε απλές πληροφορίες για τα βασικά θρεπτικά συστατικά που λαμβάνουμε με την τροφή: 
Βιταμίνες:
D
A
E
C
πηγή: www.efet.gr