ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχουν ένα, δύο ή και περισσότερα γονίδια σε ένα κύτταρο, ανάλογα με το είδος του γενετικού χαρακτήρα, τη φάση του κυτταρικού κύκλου ζωής, το είδος του κυττάρου και την ύπαρξη πιθανής μετάλλαξης. 
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα