Διέγερση νευρώνα - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Για τους μαθητές της Α΄Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος 
"Νευρικές ώσεις - Συνάψεις νευρικών κυττάρων"
Προσομοίωση "PHET"
Κεφάλαιο 9 
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα
Νευρώνας
Πηγή: εδώ