ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Β΄΄ΛΥΚΕΙΟΥ "Οι νότες της ζωής μας"

Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου από μικρή ηλικία 
ευνοεί την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων
Η μουσική «χτίζει» τον εγκέφαλο | ΝΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | Scoop.it
Κάντε κλικ : εδώ