Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

Γενετική Μηχανική
Ερωτήσεις κεφαλαίου - 4
Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα
Για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης