Μια μικρή ματιά σε βασικά σημεία και χαρακτηριστικές ασκήσεις της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου

...λίγο πριν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα: