ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 2013


Τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2013 στο μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ημερησίων Λυκείων και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’) χαρακτηρίζονται σύνθετα, απαιτητικά, με σαφή διαβάθμιση δυσκολίας ενώ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης.
Αρκετά θέματα απαιτούσαν κριτική προσέγγιση και χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσής τους.
Οι μαθητές/τριες με βαθιά κατανόηση και γνώση της εξεταζόμενης ύλης μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της εξέτασης.
Επισημαίνουμε ότι οι αιτιολογήσεις που ζητούνται σε κάποια θέματα επιδέχονται εναλλακτικές απαντήσεις, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι βαθμολογητές και η Κ.Ε.Ε. οφείλει να δώσει επαρκείς οδηγίες.      
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΒ
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ)


Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις εδώ