Συγχαρητήρια!

Συγχαρητήρια στους μαθητές του σχολείου μας για τα 
πολύ καλά αποτελέσματα που έφεραν! 
Καλή σταδιοδρομία και τύχη εύχομαι 
σε όλους τους μελλοντικούς φοιτητές!