Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς!