Μετάλλαξεις

Μετάλλαξη σε γονίδιο που κωδικοποιεί το t RNA που μεταφέρει το αμινοξύ τυροσίνη


Η μετάλλαξη αφορά την περιοχή του αντικωδικονίου (3΄ΑΤG5΄/ κωδική γονιδίου t RNA), άρα 3΄ΑUG 5΄ αντικωδικονίου. Το συγκεκριμένο φυσιολογικό αντικωδικόνιο συνδέεται με το κωδικόνιο 5΄ UAC 3΄ του m RNA και μεταφέρει το αμινοξύ τυροσίνη. Μετά την μετάλλαξη (αντικατάσταση μιας βάσης) το 3΄ AUG αντικωδικόνιο γίνεται  3΄AUC  με συνέπεια να συνδέεται στο κωδικόνιο λήξης του m RNA 5΄UAG 3΄ λόγω συμπληρωματικότητας και να επιμηκύνεται η πολυπεπτιδική αλυσίδα.

Δείτε το animations: εδώ
Πηγή animations
Πηγή εικόνας