ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
Δείτε για την λειτουργία της καρδιάς τα παρακάτω animation : 
Moving illustrated gif animation picture of a heart beating
Πηγές :
http://www.pbs.org/
http://www.gwit.org
http://sumanasinc.com/