ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Πήξη αίματος
Αιμορροφιλία
Ομάδες αίματος
.

  • VIDEO για τις ομάδες αίματος και τον παράγοντα ρέζους
  • Παιχνίδι για τις ομάδες αίματος