Εύχομαι επιτυχία!

σε όλους τους μαθητές που ξεκίνησαν τις Πανελλήνιες εξετάσεις, 
είθε να γίνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα! 

και βέβαια ... στους μικρούς μας μαθητές της Α΄Λυκείου 
που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο σύστημα!