Για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

Κεφάλαιο 4ο 
Πιθανοί τρόποι σύνδεσης συνεχούς γονιδίου σε πλασμίδιο στο οποίο έχει ενσωματωθεί υποκινητής.
Κατεβάστε το αρχείο σε word ή pdf