Πολυγονιδιακή κληρονόμηση

Οι χαρακτήρες που μελέτησε ο Μέντελ είχαν δύο διακριτές μορφές (π.χ. ψηλό και κοντό μοσχομπίζελο). Οι περισσότεροι χαρακτήρες στον άνθρωπο είναι πολυγονιδιακοί (όπως είναι το χρώμα του δέρματος ή το ύψος στον άνθρωπο). Προφανώς οι διακριτές μορφές των χαρακτήρων αυτών δεν είναι μόνο δύο. Οι χαρακτήρες αυτοί λέγονται ποσοτικοί. 
Η ποσοτική ποικιλομορφία αποτελεί ένδειξη πολυγονιδιακής κληρονόμησης. Δηλαδή περισσότερα από δύο γονίδια επιδρούν αθροιστικά σε ένα φαινότυπο. 
Έτσι το χρώμα του δέρματος στον άνθρωπο ελέγχεται από τουλάχιστον 3 γονίδια (Α,Β,Γ με αντίστοιχα αλληλόμορφα α, β, γ ).
Κάθε κεφαλαίο γονίδιο συνεισφέρει μια μονάδα σκούρου χρώματος στο φαινότυπο. 
ΕΤΣΙ: 
Ο γονότυπος: ΑΑΒΒΓΓ δίνει πολύ σκούρο χρώμα δέρματος σε αντίθεση με τον γονότυπο ααββγγ που δίνει πολύ ανοιχτό δέρμα, ενώ άτομο ΑαΒβΓγ θα έχει δέρμα ενδιάμεσης απόχρωσης. 
Πηγή πληροφοριών: Campbell.Reece