ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Πασχαλιά 
Πασχαλιά - Σύριγγα η κοινή (Syringa vulgaris L.)
Οικογένεια: Ελαιίδες