Για τη διδασκαλία της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου