Οπερόνιο τρυπτοφάνης

"Ανάλογο" οπερόνιο με τη λακτόζη είναι και αυτό της τρυπτοφάνης, μόνο που εδώ η τρυπτοφάνη αποτελεί συγκαταστολέα, ενεργοποιώντας τον καταστολέα προκαλώντας έτσι καταστολή της μεταγραφής των 5 δομικών γονιδίων E,D,C,B,A.