Πολύσωμα

Μια απλή φωτογραφία για να προσέχουμε τα 3΄5΄άκρα του m RNA και της πεπτιδικής αλυσίδας (ΝΗ2 / COOH) που συντίθεται κατά την μετάφραση του, σε ένα πολύσωμα ευκαρυωτικού κυττάρου: