Γονίδιο tRNA - γονίδιο mRNA

Γονίδιο που μεταγράφεται σε t RNA (τρόπος εύρεσης κωδικής και μη κωδικής με κριτήριο τον προσανατολισμό και την συμπληρωματικότητα μεταξύ tRNA και μη κωδικής). Κατόπιν το t RNA χρησιμοποιείται στη μετάφραση ενός μορίου m RNA, προΐόν μεταγραφής ενός άλλου γονιδίου: 

Σημείωση: Έγινε διόρθωση στο παραπάνω:  στη μη κωδική του γονιδίου m RNA: το 3΄TCA σε  3'TAC