Θέση έναρξης της αντιγραφής και γονίδιο

Α) Θέση έναρξης της αντιγραφής δίπλα στον υποκινητή του γονιδίου:
Β) Θέση έναρξης της αντιγραφής δίπλα στις αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής του γονιδίου:


Γ) Θέση έναρξης της αντιγραφής στη μέση του γονιδίου (όπως υποδεικνύεται παρακάτω):