Προτεινόμενες Απαντήσεις στα θέματα Πανελληνίων 2016 Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης

Το Δελτίο Τύπου και Προτεινόμενες Απαντήσεις που αφορούν τα θέματα 2016 στο μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ημερησίων
Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β'), Νέο Σύστημα. 

Πηγή : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.)