10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Η ΠΕΒ διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο 
«ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ».
Το συνέδριό μας πραγματοποιείται σε μια περίοδο, όπου οι συνεχείς ανακαλύψεις στα γνωστικά πεδία των Βιοεπιστημών και η σημασία τους τόσο για την κατανόηση των φαινομένων της ζωής, όσο και για την κοινωνία και το οικοσύστημά μας, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλης της ανθρωπότητας.
Διαβάστε περισσότερα: εδώ